آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …دستگاه بسته بندیمبلمان آمفی تئاتر،رض کوتعمیر دستگاه بخور سرد

درگیری و کتک‌کاری در دیدار استقلال با چوکا / فیلم