بازدید سرزده معاون اول رییس جمهور از میدان میوه و تره بار میدان آزادی