میکسرمستغرق واجیتاتورپله گرد فلزی آس استپشارژر لپ تاپ ، آداپتور لپ تاپتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)

شورای امنیت در برابر جنایات رژیم اسرائیل سکوت نکند / آمریکا باید به مخافظت از اسرائیل در سازمان ملل پایان دهد