استقلال وداعی آبرومندانه با لیگ‌ قهرمانان آسیا داشت / نفرات جدید مستعد و توانمند هستند