اینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارستولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در … تکنیک برتر نصب و وتعمیر انواع …

جامعه به بیماری مدرک‌گرایی مبتلاست / مدرک‌گرایی فساد رایج سیاسیونی که اصلا دانشگاه نرفته‌اند