واجد شرایط مدیرعاملی نیستم / پرسپولیس مصمم به قهرمانی در آسیا است