ریشه‌کنی ویروس کرونا بعید است / آیا بیماری کرونا بومی می‌شود؟