ثبت‌نام واکسیناسیون دانش آموزان بر اساس گروه سنی خواهد بود / اولین گروه سنی اعلام شد