حادثه دلخراش در شاهرود / جوان ۲۱ ساله‌ روستایی جان باخت