خبر خوش برای پرسپولیسی‌ها در آستانه دربی

خبر خوش برای  پرسپولیسی‌ها در آستانه دربی