آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …انجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …مشاوره تحصیلی و آموزش کنکور ترکیه …تعمیر لپ تاپ

بین روانشناسی مثبت‌نگر و روانشناسی زرد تفاوت وجود دارد / نباید به دام روانشناسی زرد افتاد / مهم‌ترین راه مقابله با اضطراب و افسردگی کمک گرفتن از متخصص است