پیام محمود احمدی‌نژاد خطاب به مردم جهان: همه دست به دست هم بدهیم