محمدجواد ظریف؛ وزیری که دنیای بین‌الملل را خوب می‌شناخت