قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا این خوراکی ها را مصرف کنید