پیشنهاد حذف ممنوعیت سفر و تردد شبانه به ستاد کرونا اعلام شده است / فیلم