ورود نسخه اتوماتیک تارا به بازار در آینده‌ای نزدیک