محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …دستگاه دوخت ریلیلوله زهکش

آتش‌سوزی مهیب در کارخانه صنایع نظامی ارتش اسرائیل / فیلم