افتتاح نخستین موزه زیر آب با اشیاء ۲۵۰۰ ساله در یونان / فیلم