تصاویر دلخراش از لحظه ترمز بریدن تریلی حامل خودرو در جاجرود / فیلم