در حوزه منافع ملی همه باید با دولت رئیسی همکاری کنند / باید از اصلاح‌طلبان خواسته شود بیایند و کمک کنند