نخستین تصاویر از انفجار تروریستی اتوبوس در دمشق / فیلم