افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته / طرح تولید میلیونی مسکن چه تاثیری بر بازار دارد؟