پیش‌بینی بورس برای شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰/ شاخص رشد می‌کند؟