دلال بازی فروش سیمان هروز داغ تر می‌شود / هر کیسه سیمان به بالای ۱۱۰هزار تومان رسید