با فوت ۴ بیمار دیگر مجموع جانباختگان کرونا در لرستان به ۱۹۸۰ نفر رسید