امضای تفاهم‌نامه همکاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی۲۰ و نهالت

امضای تفاهم‌نامه همکاری جشنواره فیلم کوتاه سلفی۲۰ و نهالت