روند کرونا در کشور کاملا صعودی است / توانایی قرنطینه کامل کشور را نداریم