خبر خوب مدیر عامل بهشت‌زهرا درباره آمار فوتی‌های کرونا در تهران