عطاران خودش را قایم نمی‌کند / او جامعه را از پشت شیشه ماشین نمی‌بیند

عطاران خودش را قایم نمی‌کند / او جامعه را از پشت شیشه ماشین نمی‌بیند