توییت رییس مرکز اطلاع رسانی شهرداری تهران درباره وضعیت جسمانی زاکانی