در کدام استان‌ها به افراد ۱۸ سال به بالا واکسن کرونا تزریق می‌شود؟