این ۲ شهر کوتاه‌ترین و بلندترین شب یلدا را در ایران دارند / طول شب یلدا در تهران چقدر است؟

این ۲ شهر کوتاه‌ترین و بلندترین شب یلدا را در ایران دارند / طول شب یلدا در تهران چقدر است؟