نه به وانت با ثبت عجیب‌ترین نوع حمل بار با پراید! / فیلم