ارزش سهام عدالت افزایش یافت / ارزش‌سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر است؟