افزایش ۲ برابری شیوع طلاق در افراد بالای ۵۰ سال / دلیل طلاق در این سن چیست؟

افزایش ۲ برابری شیوع طلاق در افراد بالای ۵۰ سال / دلیل طلاق در این سن چیست؟