گزارش آب و هوا ۲ مرداد ۱۴۰۰ / هشدار درباره وقوع طوفان در ۱۰ استان کشور