گزارش آب و هوا ۶ مهر ۱۴۰۰ / هواشناسی: هوا سرد می‌شود