توییت جدید روحانی: عفو فراگیر توسط پیامبر، عامل فتح پایدار و جذب مخالفان شد