ارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپباتری انواع لپ تاپفروش موشک سوختی جامد بهمراه چتر …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

وزیر کشور آلمان بعد از تزریق واکسن فایزر به کرونا مبتلا شد