اظهارات بی‌سابقه و سیاسی قلعه‌نویی به داوری و کشور جنجالی شد! / فیلم