سیاست قطعی بازگشایی مدارس است/ زمان آغاز واکسیناسیون معلمان مشخص شد