تسمه حمل بار تسمه باربرداریفیلم و کاغذ و فویل چسبدارآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارس

محدودیت تردد در تهران در روز تنفیذ و تحلیف اعلام شد