ثبت دومین روز بدون فوتی کرونایی در کرمانشاه

ثبت دومین روز بدون فوتی کرونایی در کرمانشاه