افزایش قیمت خودرو متوقف شد / نسخه جدید قیمت‌گذاری خودرو چیست؟