پوتین: موشک مافوق صوتی در عرض ۵ دقیقه به اوکراین می‌رسد

پوتین: موشک مافوق صوتی در عرض ۵ دقیقه به اوکراین می‌رسد