مضرات مصرف سرکه سیب؛ از تشدید مشکلات گوارشی تا نفخ شکم و رفلاکس معده