مجسمه‌ یادبود قربانیان انفجار بیروت ساخته شد / عکس