این خوراکی‌ها برای بهبود یافتگان کرونا معجزه می‌کند