وضعیت شیوع کرونا در ایران از ۲۹ مرداد تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ + آمار / عکس