آزادی یک زندانی پس از ۱۹ سال در یزد به مناسبت عید غدیر